Betolli.com » Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Mājas lapas betolli.com lietošanas noteikumi

 1. Līguma priekšmets betolli.com ir tīmekļa vietne (turpmāk tekstā Mājas lapa), kurā Klients vienkāršā un ērtā veidā izmantojot mājas lapā esošo produktu konstruktoru un instrukcijas, var veikt individualizētus pasūtījumus vai iegādāties jau gatavus produktus.BETOLLI nodrošina Mājas lapā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, turpmāk- Noteikumi. BETOLLI ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. BETOLLI patur tiesības jebkurā laikā atcelt vai atsaukt jebkuras ar Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības.Klienta veikts  pasūtījums izmantojot Mājas lapu tiek uzskatīts par distances līgumu. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20.maija Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
 2. Mājas lapas darbības mērķis Mājas lapa kalpo kā platforma saziņai starp BETOLLI un tā Klientiem, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar BETOLLI darbību.
 3. Lietotāja konts, parole un drošība Reģistrējoties mājas lapā esošajā sistēmā un aizpildot norādīto informāciju Klients izveido savu lietotāja kontu, kura izmantošanai Klientam tiek piešķirts lietotāja vārds un parole. Klients ir atbildīgs par lietotāja vārda un paroles konfidencialitātes saglabāšanu, un ir atbildīgs par visām aktivitātēm, kas tiek veiktas, izmantojot Klienta paroli vai lietotāja vārdu.BETOLLI ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt tos lietotāja kontus tiem Klientiem, kuri pārkāpj vai neievēro šos Noteikumus.
 4. Pasūtījums, pirkuma līguma noslēgšana Klienta izdarīts pasūtījums, turpmāk- Pasūtījums, kas izdarīts BETOLLI Mājas lapā ir uzskatāms par Klienta izteiktu piekrišanu noslēgt Distances līgumu par kāda BETOLLI produkta iegādi, ko Klients apliecina, Pasūtījuma izdarīšanas brīdī ieklikšķinot ailē “piekrītu lietošanas noteikumiem”, ar to vienlaicīgi apstiprinot, ka ir iepazinies un piekrīt Mājas lapas lietošanas Noteikumiem.Saņemot Pasūtījumu, BETOLLI apstiprina Pasūtījuma saņemšanas faktu, nosūtot Klientam atsevišķu apstiprinājuma e-pastu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
 5. Cenu veidošanas politika Mājas lapā esošās cenas ir norādītas attiecīgās valsts valūtā, kurā Mājas lapa ir atvērta.
 6. Piegādes kārtība Produktu piegāde Klientam notiek izmantojot Latvijas Pasta, DPD, Omniva vai privāta kurjerpasta pakalpojumus, atkarībā no Klienta izvēlētā un apmaksātā  piegādes veida.  Personalizētu kreklu izgatavošana aizņem 1-4 nedēļas citu produktu izgatavošana vidēji aizņem 1-5 darba dienas, līdz produkts tiek izsūtīts klientam, piegādes laiks vidēji 1-5 darba dienas(Latvijas teritorijā), 3-10 darba dienas (ārpus Latvijas teritorijas) atkarībā no izvēlētā piegādātaja.
 7. Garantija BETOLLI garantē un nodrošina, ka produkti tiek izgatavoti labā kvalitātē, tāpat garantē un nodrošina, ka tas ir izgatavots no materiāla, kas ir piemērots saprātīgi sagaidāmam produkta lietošanas mērķim.Nelielas atkāpes, kas saistītas ar pasūtītā produkta krāsu vai apdari nevar tikt uzskatītas par sliktu preces kvalitāti. Atšķirības krāsās vai toņos var būt saistītas ar monitoru tehniskajām iespējām reproducēt attiecīgās krāsas.
 8. Privātums un Datu drošība BETOLLI veic visas nepieciešamās darbības, lai fizisko personu datu apstrāde notiktu ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.BETOLLI iegūst un izmanto Klientu personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Klientiem tiktu nodrošināts labākais iespējamais servisa līmenis. Klientu personīgā informācija palīdz BETOLLI informēt Klientus par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Klienti varētu būt ieinteresēti.BETOLLI apliecina, ka informācija un personas dati, ko klients iesniedz saistībā ar BETOLLI produkcijas iegādi, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, klients piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes 5 gadus no brīža, kad beidzamo reizi klients būs sniedzis savus personas datus. Savāktie dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos subjektus un institūcijas, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
 9. Atteikuma tiesības Klienta pasūtītais produkts tiek izgatavots pēc Klienta specifikācijām vai ir nepārprotami personalizēts, līdz ar to Klients nevar izmantot atteikuma tiesības.
 10.  Strīdu izšķiršanas kārtība Jebkādas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas rodas saistībā ar pasūtījuma veikšanu, Mājas lapas izmantošanu, pasūtījuma izpildi, u.c. tiek risinātas savstarpējās pārrunās.Ja nesaskaņas, domstarpības vai strīdus nav bijis iespējams atrisināt miermīlīgās pārrunās, nesaskaņas, domstarpības vai strīdus izskatīšana notiek Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 11.  Piekrišana saņemt paziņojumus pa e-pastu Piekrītot Noteikumiem Klients piekrīt saņemt no BETOLLI paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Klients piekrīt, ka uz Klienta norādīto e-pasta adresi nosūtītie paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem.Punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem.

 

Noteikumi dalībai sociālajos tīklos rīkotajās loterijās

 

  1. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA „BETOLLI”, reģistrācijas Nr.41203045447, juridiskā adrese: Skolas iela Nr.10, Talsi, LV-3201.
  2. LOTERIJAS NORISES VIETA: Sociālie tīkli, kuros loterijas organizētājam ir savs lietotāja profils kādā no sociālajiem tīkliem (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Facebook, Instagram, Twitter, Etsy, u.t.t.), turpmāk- Sociālais tīkls.
  3. LOTERIJAS NORISES LAIKS: Loterijas norises laiks tiek atsevišķi atrunāts (norādīts) publicējot (izsludinot) loteriju SIA “BETOLLI” lietotāja profilā Sociālajā tīklā.
  4. BALVAS: Loterijā iegūstamā balva atsevišķi tiek atrunāta (norādīta) publicējot (izsludinot) loteriju SIA “BETOLLI” lietotāja profilā Sociālajā tīklā.
  5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI: 5.1. Loterijā var piedalīties ikviens Sociālā tīkla lietotājs.5.2. Lai piedalītos loterijā, Sociālā tīkla lietotājam no sava profila ir jāspiež uz SIA “BETOLLI” publicētās (izsludinātās) loterijas paziņojuma (“post”) ikonas “patīk” (“like”) un “dalīties” (“share”), kā jāveic citas darbības, ja tādas ir norādītas publicētajā (izsludinātajā) loterijas paziņojumā (“post”), piemēram, jānorāda cits Sociālā tīkla lietotājs, kuram piestāvētu balva, cits Sociālā tīkla lietotājs, kuru konkrētā loterija varētu ieinteresēt u.t.t, turpmāk- Reģistrācijas darbības. Šīs Reģistrācijas darbības ir veicamas laika posmā, kāds ir norādīts publicētajā (izsludinātajā) loterijas paziņojumā (“post”).5.3. Lietotāji, kuri veikuši nepareizas Reģistrācijas darbības, vai tās nav veikuši pilnībā, loterijā nepiedalās.

   5.4. Loterijas dalībnieks, piesakoties loterijai, piekrīt tā datu apstrādei SIA “BETOLLI” datu bāzē statistikai, lai noteiktu laimētāju un to publicētu.

   5.5. Informācija par reģistrāciju pa tālruni +371 22486298 vai info@betolli.com

    

  6. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS: Lai piedalītos loterijā dalībniekam Sociālajā tīklā ir, jāveic publicētās (izsludinātās) loterijas paziņojumā (“post”) norādītās Reģistrācijas darbības.
  7. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA: 7.1. Laimesta ieguvējs tiek noteikts no visām saņemtajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju no visiem saņemtajiem reģistrācijas pieteikumiem.7.2. Izlozē piedalās katrs publicētās (izsludinātās) loterijas paziņojumā (“post”) noteiktajā pieteikšanās termiņā reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem. 
  8. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA: Laimētāji tiek publicēti SIA “BETOLLI” lietotāja profilā Sociālajā tīklā.
  9. LAIMESTA SAŅEMŠANA: 9.1. Loterijas uzvarētājam balva jāizņem 2 (divu) nedēļu laikā kopš brīža, kad SIA “BETOLLI” lietotāja profilā Sociālajā tīklā tiek publicēts uzvarētāja vārds un uzvārds.9.2. Balvas, kas netiek izņemtas 2 (divu) nedēļu laikā kopš brīža, kad SIA “BETOLLI” lietotāja profilā Sociālajā tīklā tiek publicēts uzvarētāja vārds un uzvārds, paliek loterijas organizētāja SIA “BETOLLI” īpašumā.9.3. Balvas netiek izmaksātas naudā vai mainītas pret citu balvu.

    

  10.  PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi 2 (divu) nedēļu laikā kopš brīža, kad SIA “BETOLLI” lietotāja profilā Sociālajā tīklā tiek publicēts uzvarētāja vārds un uzvārds, iesniedzot SIA „BETOLLI” Lielā iela 22, Talsi, LV-3201, vai elektroniski info@betolli.com rakstisku iesniegumu. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
  11.  CITS: 11.1. Ja Loterijas laimētājs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot Loterijas laimētāja un savu personu apliecinošu dokumentu.11.2. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.11.3. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

   11.4. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības nemaina pret citām balvām, un nekompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

   11.5. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

   11.6. Loterijas rīkotāji netiek uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

   11.7. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ. 

Top

Pieraksties jaunumiem un uzzini tos pirmais!